HEDEFLENEN ÖZELLİKLER

KUSURSUZ İŞLEYİŞBulut Mimarisi

Unica Platform Modülleri, dağıtık veya birleşik şekilde gereksinim duyulan modelde yapılandırılabilir. Merkezde yer alan veri tabanı yedekli mimari ile Aktif/Aktif veya Aktif/Pasif çalışmaya uygun şekilde konfigüre edilebilir. Arzu edilmesi durumunda tasarlanan bulut öğeleri talep edilen herhangi bir veri merkezinde konumlandırılabilir.

Piyasa verilerinin dağıtımı ve yayılması gibi gizliliğin nispeten daha az olduğu durumlarda hali hazırda işleyen Unica Fintech Veri Bulutu tercih edilebileceği gibi belirlenecek herhangi bir veri merkezinden faydalanılabilir.

Veri gizliliğinin önem arz ettiği veya ilgili otorite ve regülasyonlarca kurum içinde saklanmasının zorunlu kılındığı durumlarda, tasarlanan Unica Çözüm Bulutu kurumun sunucularında yerel olarak çalışmak üzere düzenlenebilir.

Performans ve gereksinimlere göre düzenlenebilen Dağıtık Mimari altyapısı, görev ve işleyiş biçimine göre ayrıştırılması gereken unsurları birbirinden ayrı sistemlerde konumlandırmak ve kritik önem teşkil eden bileşenlerin tasarlanan yük dağılımı ve yedeklilik ilkelerine göre çalışmasını mümkün kılmaktadır.


Üst Düzey Yetkilendirme ve Güvenlik

Günümüzde finansal ekosistemlerde veri yığınlarının sınıflandırılması ve erişim düzeylerinin ayrıntılı kurallar ile belirlenmesi söz konusudur.

Unica Platform Modüllerinin çekirdeğinde yer alan Yetkisel Yönetim Protokolü ürün kurulumu esnasında oluşturulan süper yönetici rolü dışında hiçbir sabit biçimli rol veya erişim politikası içermemektedir. Yönetim paneli unsurlarından başlayarak tüm kategorik veri öğeleri müşteri ihtiyaçları, ilgili otorite ve regülasyonların belirlediği şekillerde kombine edilip düzenlenerek arzu edilen yetki ve erişim şekilleri tasarlanabilir.

Yönetim paneli unsurları, kullanıcılarının yönetim kademesinde yer alıp almamasından bağımsız olarak yetki yönetimiyle ilgili bir değişiklik uygulandığında, değişikliği uygulayan kullanıcının hiyerarşik üstlerine veya seçilen belli kişilere e-posta/sms gibi istenen kanallarla bilgilendirme sağlanmaktadır.

Hem yönetim paneline hem de tasarlanan Unica Çözüm Bulutunun işleyişle ilgili olan modülleri de dahil olmak üzere servis katmanlarının tümüne yapılan erişimler, erişim parametrelerinin hepsini içerecek şekilde geriye dönük düzenlenmeyen uygulama günlük kayıt dosyalarında saklanmaktadır. Bu kayıtlar Bilgi İşlem politikaları veya otoriteler tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Kriptolog benzeri cihaz ve servislerle damgalanarak istenen izleme düzeyi sağlanabilmektedir.


Zengin Platform Seçenekleri

Unica çözüm ekosistemi canlı bir servis ve etkileşim modeliyle işlemektedir. Kullanıcıların herhangi bir cihazdan yaptıkları erişimlerde kullanıcı tarafından düzenlenip değiştirilen her türlü veri eş zamanlı olarak bu türden verilerle ilgili olan tüm diğer cihaz ve istasyonlara dağıtılmaktadır. Bu sayede kullanıcı deneyimi farklı cihaz ve ortam erişimlerinden etkilenmeksizin süreklilik göstermektedir.

Firmamız Windows ürün ailesi, Apple ve Android ekosistemleri başta olmak üzere yaygın ve güncel kullanım sağlayan platform ve işletim sistemi kapsamlarını sürekli takip ve etüt ederek kullanıcıların alışık oldukları uygulama işleyiş kültürlerine en uygun çözümleri geliştirmektedir. Kullanıcılar alışık oldukları aynı çıktı ve içeriklere sürekli ve eş anlı olarak erişebilirken, kullanmakta oldukları cihazların yerleşik kullanıcı deneyimi çözümlerine uygun arayüzlerle konforlu bir şekilde ulaşabilmektedir.