ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

REKABETTE ÖNE ÇIKMANIZI SAĞLAYAN YÜKSEK HIZHFT Standartlarında Yüksek Performans

Unica Platform Modülleri geniş bir perspektifle esnek mimaride birçok uygulama kapsamını mümkün kılmaktadır. Geliştirdiğimiz teknolojilerin odak noktasında ise finansal ekosistemlerin veri dağıtım ihtiyaçları ve emir iletim/yönetim sistemleri bulunmaktadır.

Geliştirdiğimiz özel yaklaşım gerektiren çözümler kapsamında müşteri isterlerinin gerektirdiği herhangi bir veri merkezinde veya Borsa İstanbul kolokasyon hizmeti gibi özelleşmiş bir topolojiden faydalanılan konumlarda, tasarlanan ağ mimarisinin mümkün kıldığı en üst düzey performans çıktılarını hedefliyor ve uyguluyoruz.

Uzmanlaştığımız ve kendi altyapılarımızla İstemci (Client) ve Test/Canlı ortam amaçlarıyla geliştirdiğimiz Sunucu (Server) FIX ve OUCH protokol unsurlarında, kendi modüllerimizin yazılım gecikmesini en alt seviyede tutmak üzere Ar-Ge çalışmaları ve performans optimizasyonları sağlıyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz özelleşmiş HFT/Algo çözümlerinde arzu edilen gizlilik düzeyini sağlayarak, algoritmalarınızın teknik uygulamalarını kolokasyon mimarisi ve bu kapsamda sağlanan protokollerin işleyişlerini en uygun şekilde uyarlayıp piyasa sistemlerine en hızlı erişebilecek şekilde çıktılara dönüştürüyoruz. Genel ürün mimarimizin uçtan uca HFT/Algo ihtiyaçlarını adresleyecek şekilde tasarlanmış olması sebebiyle bu türden çözüm süreçlerini olabilecek en hızlı takvimlerde tamamlıyoruz.


Anlık Veriyle İşleyen Bileşenler

Unica Platform Modülleri yönetim paneli unsurları dahil olmak üzere tüm veri kategorilerinin ilgili tüm istasyonlara canlı olarak dağıtıldığı bir işleyiş modeliyle çalışmaktadır.

Tasarlanan çözüm bulutunun işleyiş unsurları (veri yayın istemcileri, alım-satım protokol bileşenleri vb.) işleyiş perspektifinin gerekliliklerine göre, kullanıcıların başvurabileceği veri grupları veya örneklerini önceden sunucu ara belleklerine In-Memory yapıda yüklemektedir. Anlık akış ve işleyişle oluşan tüm veri örnekleri bu in-memory yapı üzerinde konumlandırarak genişlemektedir. Bu sayede kullanıcıların erişeceği öngörülen veya oturum açma ve cihaz değiştirme gibi eylemler ertesinde tekrar erişim gerektiren yüksek miktarda örnek içeren veri yığınlarına çok hızlı şekilde ulaşılabilmektedir.

Hızlı in-memory erişimi sayesinde güncel oturumlarda işlenen verilerin risk kontrolü, kanal yönlendirmesi, filtreleme ve seçim gerektiren tüm işleyiş unsurları gerek duyduğu verilere modül içinden erişmektedir. Veri tabanına sürekli okuma erişimi ihtiyacı duyulmamakta, veri tabanı kayıt bütünlüğü ve sistem devamlılığı esaslarınca saklama ünitesi olarak işlemektedir.

Unica RMS (Risk Management System) modülü gibi emir gönderimi öncesinde işleyen modüller in-memory yapıyı kullanıp özelleştirerek üst düzey performans çıktılarıyla çalışmaktadır.


Esnek Piyasa ve Ürün Kapsamı

Unica Platform ve bileşenleri öncelikli olarak Borsa İstanbul tarafından sağlanan Pay Senetleri ve Vadeli İşlem Kontratları enstrümanlarının karakteristik nitelikleri, veri akış modelleri ve ülkemiz düzenleyici otoritelerince belirlenen elektronik işlem kuralları temelleriyle tasarlanıp geliştirilmiştir.

Bununla birlikte Forex piyasaları, Kripto para piyasaları ve farklı ülkelerin borsa ürün ve işleyişlerini karşılayabilecek altyapı unsurları ve bunların kullanılması durumunda şekil alan dinamik kullanıcı arayüzü birimleri sayesinde istenen her düzeyde farklı piyasa ve ürünlerin tekil bir yapıda işleyecek şekilde bir araya getirilmesi mümkün olmaktadır.

Hazır Unica bileşenleri arasında yer alan Bloomberg FIX (EMSX) protokol unsuru Unica ekosistemini Bloomberg FIX Network üzerinden Amerika ve Avrupa piyasaları başta olmak üzere tüm Dünya piyasalarına açılan bir kapıya dönüştürmektedir.


Genişletilmiş Emir Tipleri

Unica Emir İletim ve Yönetim Bileşenleri yerleşik ve yaygın olan yurt içi/yurt dışı borsa ve piyasaların temel enstrüman niteliklerini ve emir biçimlerini baz almaktadır. Günümüzde birçok borsa temel emir özelliklerini karşılamakta fakat borsa dışı gelişen çeşitli piyasalarda kullanıcılar farklı emir özellikleri ve işleyişleri karşılaşabilmektedir. Örneğin kullanıcıların Forex Piyasalarından aşina oldukları Kâr Al (Take Profit) ve Zarar Durdur (Stop Loss) borsa yerleşik emir özellikleri arasında yer almamaktadır. Unica Emir Yönetim Sistemleri genişleyebilen ve temelde ilgili borsa tarafından bu tipte emir niteliği sağlanmıyor olsa bile, emirleri kendi havuzunda tutarak gerekli koşullar oluştuğu zaman iletimi gerçekleştiren bir eklenti mimarisi barındırmaktadır.

Bu mimari altyapı üzerine tek bir emir veya pozisyonla ilgili değişimleri izleyen koşullu emir eklentileri geliştirilebileceği gibi, emir iletimini zaman veya hacim gibi veri akışı parametrelerine bağlayarak yayılı emir stratejilerinin geliştirilmesi de mümkündür.

HFT/Algo çözüm unsurlarının devrede olduğu senaryolarda ITCH protokollerinin varlığında kademelerin erime ve yapılanma davranışlarını parametre olarak işleyen, ilgili koşullar ortaya çıktığında yeni emri borsaya çok hızlı bir şekilde ileterek kademenin yeni oluşan sıralamasında en önlerde yer almayı sağlayan emir eklentileri de çözümlerimiz arasında mevcuttur.


Gelişmiş Raporlama

Unica Platform Modülleri, hedeflenen tasarım unsurları bir performans gereksinimi nedeniyle tersini gerektirmediği her durumda, merkezde yer alan bir Microsoft SQL Server Veri Tabanına sistemde oluşan ve sistemden geçen tüm veri örneklerini canlı olarak işlemektedir.

Unica Platformu Veri Tabanı Katmanı, okuma/yazma yönlerinde tüm kayıt işlemlerini geliştirilmiş bir prosedürel katman üzerinde yürütür. Bu katman tüm erişimlerde oturum sahibinin kimliğini ve güncel oturumun doğrulama parametrelerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımın sonucu olarak veri tabanına gerçekleştirilen her türlü erişim yetkilendirme modülüyle bağlantılı olarak işlemektedir.

Finans ekosistemlerinde saklanması gereken veri örneklerinin çokluğu ve piyasa düzenleyici otoritelerin kaydını zorunlu kıldığı uygulama kayıtlarının önemi, uygulama veri etkileşiminin optimizasyonunu çok önemli kılmaktadır. Unica Platformu hem genelleşmiş ürün modüllerinde hem de özel ihtiyaçlara yanıt veren çözümlerinde olası en az gecikme ve erişilebilir en zengin veri kümesi yaklaşımlarıyla, sistemin verimlilik ölçütlerini çok az etkileyerek mümkün olan en detaylı raporları kullanıcılarımıza sunmaktadır.


UnicaScript: Entegre Betik Dili

Sunucu bileşenleri dahil olmak üzere tüm Unica Platform Modülleri, firmamız tarafından geliştirilmiş olan UnicaScript isimli betik programlama dili ile entegre çalışacak işlev bağlantıları ve ilgili bileşen hakkında anlık işleyiş-akış durum ve parametrelerine erişimi mümkün kılan betik dili kapsamını genişleten unsurlar içermektedir.

Özellikle sıra dışı durumlar ve bunların analizleri başta olmak üzere son kullanıcının ihtiyaç duymayacağı veya kullanıcı arayüzünde yer alması durumunda karmaşaya yol açacak teknik yetenek ve yöntemler, Bilgi İşlem ve Yazılım gibi problem çözen veya etüt eden birimlerin kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca performans ihtiyacının ön plana çıkmadığı, uygulama başlangıcında yüklenen veya farklı üçüncü parti uygulamaların kullanımı kaynaklı çağrı sayısı az olup, yerelleştirme/özelleştirme gerektiren durumlarda Unica Modüllerinin standart biçimine dokunmadan UnicaScript kullanılarak bu türden farklı girdilerin sistemde işlenmesi mümkün olmaktadır.


Güncel Finansal Teknolojiler

Burada her birine ayrı başlıklar açılmamış olsa bile, bazıları genel işleyiş ve tasarımın unsurları olarak, bazıları ise özel amaç ve kapsamları karşılayan Unica Platform Modüllerinin özellikleri olarak aşağıda listelenen Finansal Piyasalar çözümlerimiz arasında yer almaktadır.

Konfigürasyon bazlı modüler mimari

Emir yönlendirme ve sonlandırma seçenekleri

Entegre CRM Modülü

Windows Sunucularında sürekli servis mimarisi

Servis ve servis içi bileşenlerin ayaktalık ve bağlı olma durumlarının izlenmesi

Kritik servis unsurlarının otomasyonlu çalışma sürekliliğinin sağlanması

Servislerin günün belli saatlerinde başlatılıp durdurulmasını sağlayan yönetim bileşenleri

Servis içi bileşenlerin belli tarih ve saatlerde yürüteceği rutin görevlerin zamanlanabilmesi

E-posta/SMS bildirimleri için sisteme yeni kanallar eklenebilmesi